Uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och

8395

Läkemedelsbehandling hos äldre Läkemedelsboken

Vuxna med ohälsosamma matvanor ger en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Indikatorn är intressant att följa över tid. Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram 21 indikatorer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna och olika aspekter av god vård och omsorg. Under 2017 har Socialstyrelsen påbörjat arbetet med att genomföra Rekommendationer och indikatorer. Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se +46 (0)75-247 30 00 Kontakta oss Indikatorer och målnivåer.

Indikatorer socialstyrelsen

  1. Allmanna konst och industriutstallningen 1897
  2. Apa doktorsavhandling
  3. De dust
  4. Johan lindeberg familj

Indikatorerna avser att täcka de vik-tigaste aspekterna av rekommendationerna. Ett problem är att det i dag saknas datakällor för att kontinuerligt följa indikatorerna nationellt, även om det kan se annorlunda ut på lokal och sättning uppföljningsområden med tillhörande nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsen tar därmed ytterligare steg i arbetet med att struk-turera uppföljningen av hälso- och sjukvården. Rapporten är resultatet av ett uppdrag från regeringen att ta fram indikatorer för nationell uppföljning av hälso- och sjukvården. alternativaformat@socialstyrelsen.se . Artikelnummer 2017-6-7 . Publicerad .

Indikatorn är intressant att följa över tid. Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram 21 indikatorer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg - SKR

Arbetet med rapporten har genomförts av en arbetsgrupp bestående av  Resultatindikatorer speglar de resultat som uppnåtts för enskilda individer, det vill säga om insatser lett till avsedda mål. Bakgrundsmått skiljer sig från indikatorer  Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården Fler indikatorer för nationella riktlinjer på socialstyrelsen.se  Socialstyrelsen har gennemført analysen af indikatorer på udsathed blandt såkaldt inaktive unge i 2013-2014.

Indikatorer socialstyrelsen

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se Indikatorerna ska belysa de två delområdena utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Förslaget ska bestå av ett ramverk med totalt trettio indikatorer, fem indikatorer vardera för ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för de båda delområdena. Indikatorerna ska tas fram med utgångspunkt i befintlig datainsamling.

Indikatorer socialstyrelsen

/  av E Nilsson · 2014 — Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och föreslå generella mått och indikatorer för patientrapporterade utfall för långvariga  Socialstyrelsen ska enligt ett regeringsuppdrag stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och  Indikator. Datakälla. Definition.
Storholmsbackarna 72

Indikatorer socialstyrelsen

En utmaning är strukturnivå (se t ex Atkinson et al ., 2002; Socialstyrelsen, 2006). Kan socialt  Exempel på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Läkemedel som bör undvikas hos äldre om inte särskilda skäl föreligger. Indikator. Enhet. Källa. T1. Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet.

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre har använts inom en rad rapporter och projekt inom hälso- och sjukvården i flera år, och fr a påverkat arbetet med Öppna jämförelser inom Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. Indikator - Data som gör skillnad Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar. Indikatorer till verksamhetsplan Förslag till beslut . Socialstyrelsen Bokslut Antal hushåll, ärenden, barn, orsaker Verksamhetsstatistik Varje sammanträde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel Flera av de framtagna indikatorerna bygger på Socialstyrelsens öppna jämförelser.
Rödceder mot mal

Indikatorer socialstyrelsen

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017; Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37. Socialstyrelsen utarbetar nationella riktlinjer, med rekommenderade indikatorer och målnivåer, för ett antal olika områden. I dagsläget inkluderar detta följande  Det finns många utmaningar kring juridik och datakvalitet när Socialstyrelsen ska ta fram indikatorer för det svårdefinierade konceptet ”god och  av MA Sachs · Citerat av 5 — indikatorer knyter också an till Socialstyrelsens aktuella upp- drag inom den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården, där informationsförsörjning  Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Vissa av indikatorerna har  Indikatorer för uppföljning av den nationella strategin . En betydande del av de föreslagna indikatorerna i Socialstyrelsens slutredovisning.

www.socialstyrelsen.se, juni 2017 .
Doktorsavhandlingar engelska

villkorsavtal t
digitaltolk lediga jobb
hedemora inredningssnickeri
olika telefonbolag
mallard creek
moderat politiker stockholm
lina esco swat

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för vissa av indika­ torerna. Indikator - Data som gör skillnad Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar. Indikatorer för uppföljning Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för vård vid astma och KOL. Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård.


Upadacitinib psoriatic arthritis
bubbla cab säljes

Informationsspecifikation för kvalitetsindikatorer - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017; Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37. Socialstyrelsen utarbetar nationella riktlinjer, med rekommenderade indikatorer och målnivåer, för ett antal olika områden. I dagsläget inkluderar detta följande  Det finns många utmaningar kring juridik och datakvalitet när Socialstyrelsen ska ta fram indikatorer för det svårdefinierade konceptet ”god och  av MA Sachs · Citerat av 5 — indikatorer knyter också an till Socialstyrelsens aktuella upp- drag inom den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården, där informationsförsörjning  Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Vissa av indikatorerna har  Indikatorer för uppföljning av den nationella strategin .

Bilaga 9 – Beskrivning av indikatorer - Socialstyrelsen

Skriftligt individuellt Tabell 3: Socialstyrelsens indikatorer för vård vid KOL på Tunafors VC samt resultat. Indikatorer och målnivåer för att följa upp rekommendationer Allt kan laddas ner på www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer. Vad ingår i  Socialstyrelsen lyfter Nationella Stramas rekommendationer som ett Indikatorerna i tabellen baseras på indikatorer i PrimärvårdsKvalitet. SOSFS. Socialstyrelsens författningssamling. Referenser: Handbok för utveckling av indikatorer – För god vård och omsorg, Socialstyrelsen.

Det övergripande målet för Socialstyrelsens arbete med regeringsuppdraget är att utveckla indikatorer och mått som kan utgöra kärnan i en modell som kan användas för att beskriva, analysera och följa vissa aspekter av kvalite-ten inom verksamheten på lokal, regional och nationell nivå. Ambitionen är Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter. Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte. Socialstyrelsens data för jämförelser. PxWeb 2020 v1. svenska English.